ΒΥΣΣΙΝΙΑ ή ΚΕΡΑΣΙΑ ΝΑΝΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΒΥΣΣΙΝΙΑ η ΚΕΡΑΣΙΑ ΝΑΝΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου αγριάδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CARIMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 MESCAL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 TALENTUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 YAMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 Barbarian 360-K Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 Gallup 360-K Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 KILKEE Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 KRYPT 540 Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 KRYPTON Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)