ΣΜΕΟΥΡΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΜΕΟΥΡΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου αγριάδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 FUSILADE MAX Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)