- εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

Αντιμετώπιση του ζιζανίου δακτυλίδες

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)