ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Ήρα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 EXOSET 12 EC Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 KUKLA Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 SELECT 12 EC Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 SELECT NG Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 BRIXTON Clethodim 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 GRASIDIM Clethodim 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 CITONOVA® EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 LECOLTIS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 Serac 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 SENCOR 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
14 SOCCER 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
15 MISTRAL 70 WG Metribuzin 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
16 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 PENDINOVA Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
22 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
23 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
24 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
25 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
26 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
27 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
28 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
29 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
30 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
31 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
32 ZILION 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
33 ARREST 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
34 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
35 FITOFOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
36 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
37 PANAREX TOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
38 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
39 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
40 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
41 TARGA 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
42 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)