ΜΗΛΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΗΛΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Ήρα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CITONOVA® EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 Serac 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 FREQUENT Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 CARIMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 COCTEL SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 GALAXIA SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 GLISOMPA SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
16 VISTA 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
18 SI533 Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 SMERCH Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
22 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
23 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
24 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
25 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
26 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
27 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
28 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
29 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
30 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
31 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
32 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
33 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
34 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
35 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
36 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
37 PANAREX TOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
38 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
39 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
40 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
41 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)