ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Ήρα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 FUSILADE MAX Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 CARIMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 MESCAL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 TALENTUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 YAMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
11 VISTA 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 Credit Xtreme 540 SL Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
15 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
16 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
22 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
23 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
24 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
25 PANAREX TOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
26 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
27 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
28 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
29 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)