ΑΜΠΕΛΙ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΜΠΕΛΙ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Ήρα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 KATANA Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 MINSK Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 PLEDGE 50 WP Flumioxazine 50 Βρέξιμη Σκόνη (WP)
4 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)