ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Κεχρί

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CITONOVA® EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 LECOLTIS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 Serac 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
19 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
20 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
21 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
22 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
23 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
24 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
25 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)