ΜΗΛΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΗΛΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Κεχρί

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CITONOVA® EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 Serac 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 VISTA 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
9 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
10 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 PANAREX TOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
22 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
23 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
24 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)