ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πάσπαλος

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
9 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
10 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)