ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πάσπαλος

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
9 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
10 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)