ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Πόα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 Basta 15 SL Glufosinate-ammonium 15 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 HERBY FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
19 KERB FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
20 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)