ΣΠΑΝΑΚΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΠΑΝΑΚΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βέλιουρας

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)