ΑΜΠΕΛΙ: ΣΤΑΦΙΔΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΜΠΕΛΙ: ΣΤΑΦΙΔΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βέλιουρας

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 DOMINATOR MEGA 480 SL Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)