ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΕΤΗΣΙΑ

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 RODEO PLUS Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 ROUNDUP FLEX Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 ROUNDUP FLEX for amateur use Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 YSATERBA 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 ROUNDUP ULTRA Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 ROUNDUP® FUTURE Glyphosate 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)