ΦΙΣΤΙΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΦΙΣΤΙΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΕΤΗΣΙΑ

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 ROUNDUP READY Glyphosate 0.72 Άλλο υγρό (AL)
2 ROUNDUP FLEX Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 YSATERBA 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 ROUNDUP ULTRA Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 ROUNDUP® FUTURE Glyphosate 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 ROUNDUP 60 Glyphosate 6 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 Ysaterba 60 Plus Glyphosate 6 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 ROUNDUP POWER MAX Glyphosate 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)