ΦΙΣΤΙΚΙΑ - ROUNDUP ULTRA - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ROUNDUP ULTRA

Glyphosate 48%

Πυκνό Διάλυμα (SL) / Βοηθητικές ουσίες: 62.37%


Οδηγίες εφαρμογής για ΦΙΣΤΙΚΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

110-150 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
375-750 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγριάδα (Cynodon dactylon)
560-750 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Βέλιουρας (Sorghum halepense)
Φτέρη (Pteridium aquilinum)
375 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Γλυστρίδα (Αντράκλα) (Portulaca oleracea)
Πολυκόµπια (Polygonum sp.)
Τσουκνίδα (Urtica sp.)
Μολόχα (Malva sp.)
300-450 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
375-450 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Κίρσιο (Cirsium arvense)
Περικοκλάδα (Calystegia Convolvulus arvensis)
750 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Κύπερη (Cyperus sp.)
450 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Κυπερώδη, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1 έως 2
Για ετήσια ζιζάνια: Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. Για πολυετή ζιζάνια: Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Για κύπερη α) 1η εφαρμογή κατά την άνθηση β) 2η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης
Μέθοδος εφαρμογής:
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 7
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.
Τρόπος Εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς.
Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).
Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.
Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.
Στο βαμβάκι, ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθισης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών.
Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυμάτων (καλυπτρών) γύρο από τα μπέκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.
1.Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
2.Οι δόσεις ποικίλουν σύμφωνα με την ευαισθησία του ζιζανίου και τον τύπο του ψεκαστικού μέσου (οι υψηλότεροι όγκοι νερού απαιτούν την υψηλότερη αναφερόμενη δοσολογία)
3.Σε περίπτωση ύπαρξης ζιζανίων διαφορετικής ευαισθησίας χρησιμοποιείστε την συνιστώμενη δόση του λιγότερου ευαίσθητου ζιζανίου.
4.Σε περίπτωση εμφάνισης ζιζανίων κατά κηλίδες εφαρμόστε συγκεντρώσεις των 100 κ.εκ/10 λίτρα νερού για τα μονοετή/διετή ζιζάνια και συγκεντρώσεις των 300 κ.εκ/10 λίτρα νερού για πολυετή και περιορίστε την εφαρμογή μόνο στα σημεία των κηλίδων
5.Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Malva spp (μολόχες), Urtica spp (τσουκνίδες), Polygonum spp.(πολυκόμπι, λαπάτσα), Portulaca oleracea (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 300-450κυβ. εκ./στρέμμα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους.
6.Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 – 30 εκατοστά
7.Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής
8.Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 1 ώρα από το ψεκασμό.
9.Στις περιπτώσεις κατ΄ ευθείαν σποράς των καλλιεργειών, η σπορά τους είναι δυνατόν να γίνει μετά από 6 ώρες από τον ψεκασμό.
10.Η κατεργασία του εδάφους μπορεί να γίνει 6 ώρες μετά την εφαρμογή για ετήσια ζιζάνια και
4 ημέρες μετά την εφαρμογή για πολυετή ζιζάνια
11.Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή
12.Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
13.Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους.
14.Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
15.Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate.
Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό
Σε αγρούς μετά την εφαρμογή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ωρών για εφαρμογές για ετήσια ζιζάνια και τεσσάρων (4) ημερών για εφαρμογές για πολυετή ζιζάνια .
Αποφύγετε την είσοδο ζώων στην ψεκασμένη έκταση για τουλάχιστον 24 ώρες. Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.
Συνθήκες εφαρμογής: Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Στο βαμβάκι, ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθισης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυμάτων (καλυπτρών) γύρο από τα μπέκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες. 1.Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 2.Οι δόσεις ποικίλουν σύμφωνα με την ευαισθησία του ζιζανίου και τον τύπο του ψεκαστικού μέσου (οι υψηλότεροι όγκοι νερού απαιτούν την υψηλότερη αναφερόμενη δοσολογία) 3.Σε περίπτωση ύπαρξης ζιζανίων διαφορετικής ευαισθησίας χρησιμοποιείστε την συνιστώμενη δόση του λιγότερου ευαίσθητου ζιζανίου. 4.Σε περίπτωση εμφάνισης ζιζανίων κατά κηλίδες εφαρμόστε συγκεντρώσεις των 100 κ.εκ/10 λίτρα νερού για τα μονοετή/διετή ζιζάνια και συγκεντρώσεις των 300 κ.εκ/10 λίτρα νερού για πολυετή και περιορίστε την εφαρμογή μόνο στα σημεία των κηλίδων 5.Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Malva spp (μολόχες), Urtica spp (τσουκνίδες), Polygonum spp.(πολυκόμπι, λαπάτσα), Portulaca oleracea (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 300-450κυβ. εκ./στρέμμα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. 6.Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 – 30 εκατοστά 7.Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής 8.Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 1 ώρα από το ψεκασμό. 9.Στις περιπτώσεις κατ΄ ευθείαν σποράς των καλλιεργειών, η σπορά τους είναι δυνατόν να γίνει μετά από 6 ώρες από τον ψεκασμό. 10.Η κατεργασία του εδάφους μπορεί να γίνει 6 ώρες μετά την εφαρμογή για ετήσια ζιζάνια και 4 ημέρες μετά την εφαρμογή για πολυετή ζιζάνια 11.Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή 12.Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 13.Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. 14.Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 15.Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate. Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό Σε αγρούς μετά την εφαρμογή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ωρών για εφαρμογές για ετήσια ζιζάνια και τεσσάρων (4) ημερών για εφαρμογές για πολυετή ζιζάνια . Αποφύγετε την είσοδο ζώων στην ψεκασμένη έκταση για τουλάχιστον 24 ώρες. Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Glyphosate 0.1 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Ανανέωση της άδειας μετά την ανανέωση της δ.ο. για CMS (άρθρο 43)
Λήξη έγκρισης: 15/12/2023
Ημερομηνία απόσυρσης: 13/09/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)