ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου αιθούζα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BARRACUDA Mesotrione 10 Συμπ. Αιώρημα (SC)