ΚΡΙΘΑΡΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΡΙΘΑΡΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βλήτο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CROSSBOW 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 ESTERON 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 GRANDOR 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 RATHAN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 SANAPHEN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 BASAGRAN SG Bentazone 87 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
7 BROMOTRIL 225 EC Bromoxynil 22.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 BUCTRIL 22,5 EC Bromoxynil 22.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 BROMOTRAN 40 EC Bromoxynil 40 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 BROMOTRIL 40 EC Bromoxynil 40 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 BRONIL 40 EC Bromoxynil 40 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 ORIUS 75 WP Chlorsulfuron 75 Βρέξιμη Σκόνη (WP)
13 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 FINY metsulfuron-methyl 20 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
15 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
22 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
23 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
24 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
25 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
27 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
28 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
29 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
30 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
31 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
32 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
33 NIMBLE Thifensulfuron-methyl 50
Tribenuron-methyl 25
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)