ΡΥΖΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΡΥΖΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βλήτο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BENTA 480 SL Bentazone 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 BISMARK Pendimethaline 27.5
Clomazone 5.5
Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)