ΡΕΒΙΘΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΡΕΒΙΘΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βλήτο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 COLT Aclonifen 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)