ΒΑΜΒΑΚΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΒΑΜΒΑΚΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βλήτο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 NEOFLAN 600 WG Benfluralin 60 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 ALGO Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 ATOS Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 BOOST Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 CONVERT Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 CONVOY 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 CORSAIR Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
8 COTOLINT 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
9 COTORAN 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
10 COTTONEX 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
11 DIFFERENCE 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
12 FIBERAN Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
13 FIDELITY 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
14 FLOW 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
15 FLUMETRON Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
16 FLUOCOT Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
17 FLURON Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
18 FLUTON Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
19 KUBO Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
20 MANTIS Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
21 OCTON Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
22 ORLANDO 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
23 ROBUSTO Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
24 ROCKET 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
25 SCARLET 50SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
26 SH072 Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
27 STELTH Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
28 STONER 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
29 ZYGOMA 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
30 RACER 25 CS Flurochloridone 25 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
31 RACER 25 EC Flurochloridone 25 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
32 ROKENYL 500 SC isoxaben 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
33 AXION COMBI Pendimethaline 25
Terbuthylazine 12.5
Μικτής μορφής CS και SC (ZC)
34 FIBRANTO Pendimethaline 25
Terbuthylazine 12.5
Μικτής μορφής CS και SC (ZC)
35 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
36 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
37 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
38 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
39 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
40 PENDINOVA Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
41 PODIUM Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
42 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
43 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
44 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
45 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
46 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
47 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
48 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
49 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
50 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
51 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
52 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
53 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
54 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
55 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
56 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
57 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
58 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
59 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
60 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
61 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
62 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
63 AGRI-GOLD 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
64 BASAR S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
65 BENON S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
66 DEFLEXO S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
67 DUAL GOLD 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
68 EFICA 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
69 ELINA 960 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
70 GRAND TOTAL S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
71 MERCANTOR 96 EC S-metolachlor 96 Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους σιτηρών (AB)
72 PIXEL 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
73 Sacpa 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
74 SAPCA 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
75 SILUETA S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
76 TERRIFIC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
77 TYPHOON 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
78 VIRAL 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)