ΗΛΙΑΝΘΟΣ: υβρίδια Express Sun - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΗΛΙΑΝΘΟΣ: υβριδια Express Sun

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βλήτο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 EVORELLE EXPRESS SG Tribenuron-methyl 37.5
Thifensulfuron-methyl 12.5
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
2 GRANSTAR 50 SG Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)