ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βλήτο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BONALAN 180 EC Benfluralin 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 BELOUKHA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 KALINA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 KATAMISA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 PENDINOVA Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
18 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
19 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
21 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
22 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
23 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
24 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
25 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
27 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
28 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
29 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)