ΡΑΔΙΚΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΡΑΔΙΚΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βλήτο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BONALAN 180 EC Benfluralin 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
16 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
17 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)