ΚΟΥΚΙΑ (Ξηρά) - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΟΥΚΙΑ (Ξηρα)

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βλήτο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BISMARK Pendimethaline 27.5
Clomazone 5.5
Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
2 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 PENDINOVA Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
13 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 PENDI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
21 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)