ΚΥΔΩΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΥΔΩΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βλήτο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CARIMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 COCTEL SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 MESCAL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 YAMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 DUX Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 IPPEAS Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 SI533 Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 SMERCH Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 TALIC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
18 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
19 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)