ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βλήτο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
6 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
7 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
9 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
10 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)