ΝΕΡΑΤΖΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΝΕΡΑΤΖΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βλήτο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 HEPTAL fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 HUDSON 200 EC fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 HURLER 200 fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 TANDUS fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 CARIMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 MESCAL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 TALENTUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 YAMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)