ΑΜΠΕΛΙ: Οινοποιήσιμες Ποικιλίες - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΜΠΕΛΙ: Οινοποιησιμες Ποικιλιες

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βλήτο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 JOCOTO WG Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 KATANA Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 MATSUDA WG Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 MINSK Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
5 REGISTER WG Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
6 PLEDGE 50 WP Flumioxazine 50 Βρέξιμη Σκόνη (WP)
7 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
8 VISTA 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 DUX Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 IPPEAS Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 SI533 Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 SMERCH Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 TALIC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 BELOUKHA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 KALINA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 KATAMISA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
21 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
22 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
23 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
24 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
25 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
27 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
28 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
29 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
30 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
31 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
32 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
33 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
34 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
35 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
36 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)