ΑΜΠΕΛΙ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΜΠΕΛΙ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βλήτο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 KATANA Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 MINSK Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 PLEDGE 50 WP Flumioxazine 50 Βρέξιμη Σκόνη (WP)
4 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
5 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
6 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
7 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
8 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
9 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
10 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
13 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)