ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αμβροσία

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 HECTOR MAX WG Dicamba 55
Nicosulfuron 9.2
Rimsulfuron 2.3
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 RUSH Rimsulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 LAUDIS WG tembotrione 20
Isoxadifen-ethyl 10
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 CAPRENO SC tembotrione 34.5
Isoxadifen-ethyl 13.4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 LAUDIS OD tembotrione 4.4
Isoxadifen-ethyl 2.2
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)