ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αναγαλλίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 SEKATOR OD Amidosulfuron 10
Iodosulfuron-methyl-sodium 2.5
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
2 QUELEX Florasulam 10.31
Clonquintocet-mexyl 7.26
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 AGRITOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 AGROXONE 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 DICOHERB 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 HELLAXON 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 LIMCPA 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 RENOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 U 46M MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 ATLANTIS ACTIV Mesosulfuron-methyl 4.5
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
17 ATLANTIS STAR Mesosulfuron-methyl 4.5
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)