ΗΛΙΑΝΘΟΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αναγαλλίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 COLT Aclonifen 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 RACER 25 CS Flurochloridone 25 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
3 RACER 25 EC Flurochloridone 25 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
5 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
6 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
7 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
8 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
9 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
10 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
13 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)