ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Ανθεμίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 SENCOR 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 SOCCER 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 MISTRAL 70 WG Metribuzin 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
13 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)