ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Ανθεμίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 VISTA 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)