ΚΡΙΘΑΡΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΡΙΘΑΡΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αλχεμίλα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 RACING TF Thifensulfuron-methyl 68
metsulfuron-methyl 7
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)