ΑΧΛΑΔΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΧΛΑΔΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου καψέλλα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CARIMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 MESCAL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 TALENTUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 YAMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
10 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)