ΚΙΤΡΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΙΤΡΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου καψέλλα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 KATANA Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 MINSK Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 CARIMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 MESCAL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 YAMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)