ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου κενταύρια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 QUELEX Florasulam 10.31
Clonquintocet-mexyl 7.26
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 TIMELINE FX II fluroxypyr- meptyl 7.5
pinoxaden 3
Clonquintocet-mexyl 0.75
Florasulam 0.175
Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 MCPAxiven 75% SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 RAFALE MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 RACING TF Thifensulfuron-methyl 68
metsulfuron-methyl 7
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)