ΣΙΚΑΛΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΚΑΛΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου λουβουδιά πολύσπερμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 GF-2573 Clonquintocet-mexyl 0.75 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 QUELEX Florasulam 10.31
Clonquintocet-mexyl 7.26
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 MCPAxiven 75% SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 RAFALE MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)