ΣΟΓΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΟΓΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου λουβουδιά πολύσπερμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CORUM SL Bentazone 48
Imazamox 2.24
Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 CENTIUM 36 CS Clomazone 36 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
3 SIRTAKI Clomazone 36 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
4 SENCOR 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 SOCCER 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 MISTRAL 70 WG Metribuzin 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
7 BISMARK Pendimethaline 27.5
Clomazone 5.5
Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 PENDINOVA Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
20 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
21 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
22 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
23 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
24 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
25 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
27 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
28 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
29 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
30 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
31 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
32 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
33 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
34 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
35 PRAXIM Μetobromuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
36 PROMAN Μetobromuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)