ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου λουβουδιά πολύσπερμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BELOUKHA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 KALINA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 KATAMISA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 PENDINOVA Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 PODIUM Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
17 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
18 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
20 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
21 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
22 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)