ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου λουβουδιά πολύσπερμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 SENCOR 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 SOCCER 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 MATECOR EXPRESS Metribuzin 70 Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
4 MISTRAL 70 WG Metribuzin 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
5 BELOUKHA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 KALINA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 KATAMISA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 PENDINOVA Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 PODIUM Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
21 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
22 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
23 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
24 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
25 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
27 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
28 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
29 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
30 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
31 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
32 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
33 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
34 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
35 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
36 AGRI-GOLD 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
37 BASAR S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
38 BENON S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
39 DUAL GOLD 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
40 EFICA 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
41 ELINA 960 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
42 GRAND TOTAL S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
43 MERCANTOR 96 EC S-metolachlor 96 Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους σιτηρών (AB)
44 Sacpa 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
45 SAPCA 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
46 SILUETA S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
47 TERRIFIC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
48 VIRAL 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)