ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου λουβουδιά πολύσπερμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 SPRINGBOK Dimethenamid-p 20
metazachlor 20
Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 BELOUKHA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 KALINA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 KATAMISA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
9 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
10 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
13 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 HERBY FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
18 KERB FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
19 SKADI Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
20 LENTAGRAN Pyridate 45 Βρέξιμη Σκόνη (WP)