ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου λουβουδιά πολύσπερμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BGT Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 HALVETIC Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 VISTA 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 Credit Xtreme 540 SL Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 ORBIT Metribuzin 25
Diflufenican 6.25
Συμπ. Αιώρημα (SC)
10 CARTA 24 EC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 BELOUKHA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 KALINA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 KATAMISA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
21 HERBY FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
22 KERB FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
23 SKADI Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
24 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
25 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)