ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου λουβουδιά πολύσπερμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BGT Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 HALVETIC Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 Credit Xtreme 540 SL Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 ORBIT Metribuzin 25
Diflufenican 6.25
Συμπ. Αιώρημα (SC)
9 AXE Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 CARTA 24 EC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 CARTA 24 EC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 FENHEX Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 FENPRO Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 VERIN Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 BELOUKHA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 KALINA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 KATAMISA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
19 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
20 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
21 HERBY FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
22 KERB FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
23 SKADI Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
24 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
25 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)