ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΑΜΝΟΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΑΜΝΟΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου λουβουδιά πολύσπερμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
2 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
3 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
4 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
5 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
6 HERBY FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 KERB FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
8 SKADI Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)