ΚΡΙΘΑΡΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΡΙΘΑΡΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου μαργαρίτα Μυκόνου

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 LANCELOT 450 WG Foramsulfuron 30
Florasulam 15
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 GRANSTAR COMBI 74,4 SG Mecoprop-p 73.4
Tribenuron-methyl 1
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
3 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 NIMBLE Thifensulfuron-methyl 50
Tribenuron-methyl 25
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
6 GRANSTAR 50 SG Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
7 LIZAR 50 SG Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
8 QUANTUM 50 ST Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτά δισκία (ST)
9 PRIMA STAR 75 WG Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
10 TRIBE 75 WG Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)