ΝΕΡΑΤΖΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΝΕΡΑΤΖΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου κόνυζα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 COCTEL GOLD MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 GALAXIA MAX MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 GESTA MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 GLISOMPA PLUS MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)